Otestuj seba, svoje dieťa!
Panorama Slovakia
odborník na detekciu alkoholu, drog ...
Štátne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, armáda nápravné zariadenia, iné zariadenia s potrebou monitorovania osôb, protidrogové centrá, lekárne, odborní lekári
autodopravcovia, firmy s vyvinutým systémom kontroly zamestnancov, súkromné osoby ako osobný test, rodičia
Široké uplatnenie
Alkoholtest P
balenie obsahuje 10 ks trubičiek
cena balenia: 7,47 € bez DPH
Pri nákupe nad 166 € bez DPH: zľava 3%
pri nákupe nad 664 € bez DPH: zľava 5%
Naša spoločnosť Vám ponúka novú generáciu ekologických detekčných trubičiek na zisťovanie alkoholu z dychu, ktoré neobsahujú vo svojej náplni chróm, ani iné ťažké kovy. Z dôvodu nového zloženia náplne detekčná trubička ALKOHOL TEST P a jej použitie je v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001. Pri likvidácii použitej trubičky nevznikajú ďalšie náklady na separáciu a riadenú likvidáciu.
Sada ALKOHOL TEST P sa skladá z detekčných trubičiek, ktorých aplikácia je absolútne bezpečná. Jeho komponenty sú nasúvacie a manipulácia s nimi je jednoduchá a rýchla. Pri použití trubičky nie je nutné nič pilovať ani lámať. Trubička dokáže odhaliť aj malé množstvo alkoholu a odstupňovať ho. Sada obsahuje praktické balenie s návodom, odmerný sáčok a náustky ku každej trubičke.
ALKOHOL TEST P je najlacnejšie možné riešenie pri odstraňovaní používania alkoholu na pracoviskách, ktoré zvyšuje bezpečnosť pracovných postupov, výkonnosť a morálku pracoviska. Môžu ho využívať pracovníci na rôznych úrovniach riadenia, od strážnej služby, cez majstrov, až po bezpečnostného technika podniku.
Odstupňovanie množstva alkoholu v krvi
Žiadna perspektívna spoločnosť na Slovensku, ktorá zamestnáva svojich zamestnancov vo výrobných, alebo nevýrobných prevádzkach, sa nezaobíde bez rýchlej kontroly, ktorá pohotovo preukáže požitie alkoholu u svojich zamestnancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol testy a ich použitie je v súlade zo zákonom o odpadoch č. 223/2001 ako aj EU normy o odpadoch 75/442 EEC a 91/689 EEC
Alkohol test Altik - novinka
Identický alkoholtest v novom balení
Alkoholtest Altik
balenie obsahuje 1 ks trubičky
cena balenia: 1,16 € bez DPH
Pri objednaní 20 Ks v cene aj imidžový display
Pri nákupe nad 166 €: zľava 3%
pri nákupe nad 664 €: zľava 5%