Otestuj seba, svoje dieťa!
Panorama Slovakia
odborník na detekciu alkoholu, drog ...
PANORAMA SLOVAKIA s.r.o.
Kolonáda 4685
984 01 Lučenec 1
e-mail: detekcia@detekcia.sk
Tel.:/Fax. +421 47 43 333 825
konateľ spoločnosti:
Tel.:   +421 47 43 333 825
Mob.: +421 903 538 566
           +421 908 966 898
Oddelenie pre distribúciu:
Gabriel Jellmann ml.
+421 905 830 617
Alkoholtesty
Drogtesty
Naša spoločnosť Vám ponúka novú generáciu ekologických detekčných trubičiek na zisťovanie alkoholu z dychu, ktoré neobsahujú vo svojej náplni chróm, ani iné ťažké kovy.
Na vyhodnotenie stačí 5 až 10 minút. Test je vhodný pre rodičov na kontrolu užívania drog u dospievajúcich detí, alebo na kontrolu zamestnancov na pracoviskách.
Štátne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, armáda nápravné zariadenia, iné zariadenia s potrebou monitorovania osôb, protidrogové centrá, lekárne, odborní lekári
autodopravcovia, firmy s vyvinutým systémom kontroly zamestnancov, súkromné osoby ako osobný test, rodičia
Široké uplatnenie
Mapka